Popi Pizza Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling op de website www.popipizza.nl, onze Popi Pizza App of andere aan ons gelieerde websites of webshops accepteert u het aanbod van de Popi Pizza vestiging welke in uw postcode gebied levert en geeft u aan akkoord te zijn met de voorwaarden zoals deze hier zijn gesteld. Deze vestiging zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot de desbetreffende vestiging. De contactgegevens van de desbetreffende vestiging vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Popi Pizza Zuid Nederland BV, welke op haar beurt zorg zal dragen voor het doorstorten van de betaling aan de vestiging. Popi Pizza Zuid Nederland BV en/of haar vestigingen zijn hierna ook aan te duiden als Popi Pizza.

Levering

Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per winkel staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn inclusief de kosten voor bezorging. Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op www.popipizza.nl. Bij afhaal kan een korting op de pizzaprijs worden gegeven, dit kan per vestiging verschillend zijn. Tenzij anders vermeld zijn eventuele acties niet geldig in combinatie met de afhaalkorting. Popi Pizza streeft ernaar uw bestelling binnen 30 minuten op het door u gewenste adres af te leveren. Echter kunnen er zich altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, voordoen die ertoe bijdragen dat deze leveringstijd niet gehaald kan worden. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

Popi Pizza Acties

Eventuele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Popi Pizza achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze acties. Popi Pizza Zuid Nederland BV en haar vestigingen zijn te allen tijde gerechtigd om acties te weigeren en in te trekken.

Betaling

Voorafgaand betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.popipizza.nl. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 25,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Popi Pizza Zuid Nederland BV wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, afspraak of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst overeengekomen prijs. De aansprakelijkheid van Popi Pizza Zuid Nederland BV voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag. De aansprakelijkheid van Popi Pizza Zuid Nederland BV voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

Wijzigingen

Popi Pizza Zuid Nederland BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Als u nog vragen heeft over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met: Popi Pizza Zuid Nederland BV Jan Heijnsstraat 42 5041 GB Tilburg Klantiskoning@popipizza.nl

Onze locaties

Op dit moment enkel nog beschikbaar in Tilburg maar snel zal ook buiten Tilburg uitbreiding gaan plaatsvinden. Er wordt hard gewerkt aan de verfijning van ons concept voor verdere uitrol.

Klant is koning

Wij nemen onze klanten serieus en hechten daarom veel waarde aan de mening van onze klanten. Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen of zelfs een onvoorstelbare klacht over onze producten, diensten of medewerkers, meldt het ons dan door onderstaand contactformulier in te vullen!

Ook complimentjes of leuke suggesties zijn uiteraard altijd welkom ;-)

loading map...