Direct bestellen

Privacy

De door u aan Popi Pizza Zuid Nederland BV, verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Afgezien van het geen in deze privacy verklaring is bepaald worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door u bestelde producten en/of diensten of wanneer u hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.

Uw persoonlijke gegevens kunnen, na analyse, door Popi Pizza Zuid Nederland BV worden gebruikt om u per post, telefoon of e-mail op de hoogte te houden van aantrekkelijke aanbiedingen, gratis productinformatie, nieuws etc. Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens handelen wij volgens de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Als u zich aanmeldt voor deze website, de nieuwsbrief, iets bestelt op deze website van Popi Pizza Zuid Nederland BV wordt u gevraagd naam, adres-, bank- en betaalgegevens en of andere gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
het verlenen, verbeteren en factureren van onze producten en diensten; afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan; informeren over producten en diensten van onszelf en van andere, op basis van uw persoonlijke voorkeuren; deze gegevens kunnen gecombineerd worden met andere bij Popi Pizza Zuid Nederland BV bekende gegevens; als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dat aangeven via [email protected]. Daarnaast worden uw gegevens niet identificeerbaar verwerkt in marktonderzoeksrapporten. Daarnaast kunnen wij u vragen om gegevens over uw werk, functie, leeftijd en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Periodiek kunnen we u vragen uw gegevens te actualiseren en/of aan te vullen.

Website en cookies

Op de websites van Popi Pizza Zuid Nederland BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website, zoals de meest gevraagde pagina’s en het gebruikte IP-adres.
Popi Pizza Zuid Nederland BV maakt gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Popi Pizza Zuid Nederland BV gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze producten, diensten en website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt..

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens

Popi Pizza Zuid Nederland BV zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren. E-mails ontvangt u altijd van Popi Pizza Zuid Nederland BV zelf. Popi Pizza Zuid Nederland BV kan gebruik maken van derde partijen die worden ingeschakeld om namens Popi Pizza Zuid Nederland BV diensten te verlenen. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van cookies en action tags om de doeltreffendheid van de campagne te meten. Alle informatie die deze derde partijen via cookies en action tags verzamelen, is volledig anoniem. Verder zal Popi Pizza Zuid Nederland BV uw persoonsgegevens slechts aan andere organisaties en personen verzenden, indien:
We uw toestemming hebben tot het delen van de informatie; We de informatie moeten delen om u de service te kunnen verlenen, waarom u hebt verzocht; We de informatie aan bedrijven moeten zenden, welke namens Popi Pizza Zuid Nederland BV producten en services aan u verlenen (tenzij we u anders mededelen, hebben deze bedrijven niet de bevoegdheid deze informatie voor enig ander doeleinde te gebruiken dan wat nodig is om ons te assisteren); We voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder dagvaarding, verzoeken van de rechtbank of juridische procedures; of Indien we van mening zijn dat uw acties op onze websites in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden van Popi Pizza Zuid Nederland BV of onze Disclaimer. Popi Pizza Zuid Nederland BV zal in relatie tot in te schakelen derden altijd op blijven treden als verantwoordelijke in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens en ze zal met deze derden een bewerkingsovereenkomst aangaan, waarin in ieder geval is opgenomen dat deze derden als bewerker in de zin van de de wet bescherming persoonsgegevens op zullen treden, de persoonsgegevens niet onafhankelijk en zonder toestemming van Popi Pizza Zuid Nederland BV. mogen verwerken en dat deze de gegevens adequaat dienen te beschermen.

Kennisneming, verbetering en blokkering van uw gegevens

Als u wilt weten welke gegevens Popi Pizza Zuid Nederland BV over u heeft vastgelegd, waarvoor Popi Pizza Zuid Nederland BV deze gebruikt of als u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u zich via een e mail naar [email protected]. Indien u niet langer e-mails van Popi Pizza Zuid Nederland BV wenst te ontvangen, kunt u uzelf op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderin ieder e-mailbericht. U kunt zich ook afmelden door een e-mail te sturen aan [email protected].

Wijzigingen

Popi Pizza Zuid Nederland BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Statement, neemt u dan contact op met:

Popi Pizza Zuid Nederland BV
Jan Heijnsstraat 42
5041 GB Tilburg

[email protected]

Klant is koning

Onze gasten zijn bij ons echt koning! Daarom bezorgen wij enkel koninklijk lekkere pizza’s!

Met liefde

Onze Pizza’s worden met liefde bereid... Extreem vers en dat proef je!

Italiaans recept

Onze pizza’s worden bereid met verse Italiaanse producten volgens traditioneel Italiaans recept!

Steenoven

Wij bereiden onze Pizza’s in een traditionele steenoven voor de echte Italiaanse smaak!